Řidičský průkaz skupiny „A“

Dokumenty ke stažení

Pozn.: Oba dokumenty musí být při odevzdání řádně vyplněny. Přihláška ke kurzu musí být vytištěna oboustranně.

Tyto dokumenty odešlete mailem nebo po telefonické domluvě předejte osobně našim instruktorům.

Řidičský průkaz skupiny A bez omezení opravňuje k řízení

1. motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj,

2. tříkolových motorových vozidel s výkonem převyšujícím 15 kW

Podmínky pro přijetí do výcviku

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo

b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

Výcvik

V praxi jsou dvě možnosti:

  1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2.
    Může se podrobit tzv. "doplňovacímu výcviku" v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou. Skládá pouze tzv. "doplňovací zkoušku". Jedná se vlastně o zkoušku z praktické jízdy.

  2. Žadatel není držitelem řidičského oprávění skupiny A2.
    Absolvuje výcvik na skupinu A2. Pokud úspěšné složí závěrečnou zkoušku, čili splní podmínky pro udělení skupiny A2, může vzápětí absolvovat "doplňující zkoušku" na motocyklu bez omezení.

Zkouška

Termín a místo závěrečných zkoušek je určen po dohodě s žadatelem o řidičské oprávnění. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní.

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo

b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2